บทความทั้งหมด

ทดสอบข้าวโพดด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.กำแพงเพชร, 13 พฤศจิกายน 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.หนองคาย, 15 ตุลาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สุรินทร์, 14 ตุลาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ฉะเชิงเทรา, 12 ตุลาคม 2563

ทดสอบอาหารสัตว์ด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.พิษณุโลก, 5 ตุลาคม 2563

งานติดตั้งที่ จ.สมุทรปราการ, 5 กันยายน 2563

"ก่อนซื้อ...ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง มองหาเครื่องหมายรูปพนมมือทุกครั้ง" !!

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา, 19 สิงหาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ปทุมธานี, 15 กรกฏาคม 2562

งานติดตั้งเครื่องกำจัดมอดที่ จ.นครสวรรค์, 22 ตุลาคม 2561

งานสมาคมโรงสีข้าว จ.ปทุมธานี, 8 ธันวาคม 2561

งานข้าวหอมมะลิโลก, 11 ธันวาคม 2561

ติดตั้งเครื่องกำจัดมอด , 28 มกราคม 2562

ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดที่ จังหวัดนครปฐม, 17 มกราคม2562

ทดสอบข้าวที่ จ.นครสวรรค์, วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ชัยนาท, 30 กรกฏาคม 2563

ทดสอบข้าวที่ จ.นครสวรรค์, 13 มิถุนายน 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรสาคร, 16 มิถุนายน 2563

งานสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี, 11 พฤษภาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรปราการ, 29 พฤษภาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สุรินทร์, 8 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครปฐม, 8 มกราคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา , 9-12 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile unit จ.นนทบุรี, 7 มกราคม 2563

งานสมาคมโรงสีข้าว จ.ปทุมธานี, 7 ธันวาคม 2562

งานติดตั้งเครื่องกำจัดมอด จ.นครสวรรค์, 13 พฤศจิกายน 2562

งานส่งเครื่องกำจัดมอดที่ จ.สุรินทร์, 26 ตุลาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.กรุงเทพ, 10 กันยายน 2562

ดูสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องกำจัดมอดที่ จ.สุรินทร์, 19 สิงหาคม 2562

BTT Group ได้จัดทำรถ Mobile Unit เพื่อบริการทดสอบข้าวด้วยเครื่องกำจัดมอดให้ลูกค้าถึงที่หมาย

Powered by MakeWebEasy.com