ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.หนองคาย, 15 ตุลาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สุรินทร์, 14 ตุลาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ฉะเชิงเทรา, 12 ตุลาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา, 19 สิงหาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ชัยนาท, 30 กรกฏาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรสาคร, 16 มิถุนายน 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรปราการ, 29 พฤษภาคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครปฐม, 8 มกราคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile unit จ.นนทบุรี, 7 มกราคม 2563

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.กรุงเทพ, 10 กันยายน 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สมุทรปราการ, 15 สิงหาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา, วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นนทบุรี, วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.ปทุมธานี, 15 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.นครราชสีมา , 9-12 กรกฏาคม 2562

ทดสอบข้าวด้วยรถ Mobile Unit ที่ จ.สุรินทร์, 8 กรกฏาคม 2562

Powered by MakeWebEasy.com