แนวคิดการสร้างความร้อนแบบไดอิเล็กตริก

การให้ความร้อนโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ(DIELECTRIC HEATING) คือการสร้างความร้อนให้กับวัตถุดิบจากภายในเมล็ด ซึ่งต่างจากวีธีให้ความร้อนอื่นๆ ซึ่งจะให้ความร้อนจากภายนอก โดยทำให้โมเลกุลของวัตถุดิบมีการสั่นสะเทือน และเกิดความร้อน โดยไม่ทำให้โครงสร้างและคุณภาพของวัตถุดิบด้อยลง

Powered by MakeWebEasy.com