วิธีการเลือกซื้อข้าวสาร

6497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการเลือกซื้อข้าวสาร

วิธีการเลือกซื้อข้าวสาร

1. ดูที่ความแข็งแรงของเมล็ดข้าว ถ้าเมล็ดข้าวสารเงางาม ขนาดเล็กใหญ่ไม่ต่างกันและมีความแข็งแรงมาก แสดงว่าข้าวสารนั้นมีส่วนประกอบของโปรตีนสูงคุณภาพดี

2. ดูปลายข้าวที่ยื่นออกมาก ที่ปลายเมล็ดข้าวสารจะมีลักษณะคล้ายจุดสีขาวเมล็ดข้าวสารที่มีจุดสีขาวยิ่งเล็กมากเท่าไร คุณภาพก็จะดียิ่งขึ้น

3. ดูรอยแตกบริเวณรอบๆของผิวข้าว หากว่าเมล็ดข้าวมีรอยแตกลายงาน้อยคุณภาพของข้าวสารก็จะยิ่งดี

4. ดูปริมาณน้ำที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าว หากผิวเมล็ดข้าวใส มีแป้งเกาะน้อยเมื่อลองกัดดูแล้วมีเปราะและกรุบ แสดงว่าเมล็ดข้าวสารนั้นแห้ง มีคุณภาพดี


การเก็บรักษาข้าวเปลือก
          ในการเก็บรักษาข้าวหลังจากตากเมล็ดข้าวจนแห้ง ประมาณ 3-4 แดด เกษตรกรจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไว้บริโภคหรือแบ่งขาย และอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ทำพันธุ์ โดยแยกไว้ในกระสอบต่างหาก ฉะนั้นข้าวพวกนี้จะต้องเก็บไว้เป็นอย่างดี โดยการรักษาให้ข้าวนั้นมีคุณภาพไม่สูญเสียความงอก ข้าวพวกนี้ควรเก็บไว้ในยุ้งฉางที่ดี ซึ่งทำด้วยไม้ยกพื้นสูง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อจะได้ระบายความชื้นและความร้อนออกไปจากยุ้งฉาง

นอกจากนี้หลังคาของฉางจะต้องไม่รั่ว และสามารถกันน้ำฝนไม่ให้หยดลงไปในฉางได้ ก่อนเอาข้าวขึ้นไปเก็บไว้ในยุ้งฉางจำเป็นต้องทำความสะอาดฉางเสียก่อน และบางพื้นที่ก็จะนำมูลวัวหรือมูลควายที่ใกล้แห้งมาติดรอบยุ้งฉาง เพื่ออุดรูรั่ว และป้องกันแมลงและหนูเข้าไปกินข้าวด้วย


การเก็บรักษาข้าวสาร
         ในส่วนของการเก็บรักษาข้าวสาร เราควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เก็บในสภาพไร้อากาศ มีการควบคุมอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว ถือเป็นการรักษาคุณภาพได้นานที่สุด เป็นการเก็บแบบธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมีด้วย

Powered by MakeWebEasy.com