เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ

1989 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ

เครื่องหมายรูปพนมมือ
 
คือ สัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดีและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคข้าวที่คุณภาพได้มาตรฐาน 
 
 
ข้าวหอมมะลิที่จำหน่ายโดยมีมาตรฐานดังนี้
 
  1). มีข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92
  2). ลักษณะเมล็ด เป็นข้าวเมล็ดยาว มีความขาว ท้องไข่น้อยโดยธรรมชาติ มีอัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดต้องไม่ต่ำ  กว่า3.2 : 1
  3). คุณสมบัติทางเคมี มีปริมาณอะมิโลสอยู่ระหว่างร้อยละ 13-18 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14 มีค่าการสลายเมล็ดข้างในต่างระดับ 6-7
 
 การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของกรมการค้าภายในมี 8 ชนิด ได้แก่
 
   1). ข้าวขาวหอมมะลิ 100 %
   2). ข้าวขาวหอมมะลิ 5 %
   3). ข้่าวขาวหอมมะลิ 10 %
   4). ข้าวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ
   5). ข้าวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ
   6). ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 %
   7). ข้าวกล้องหอมมะลิ 5 %
   8). ข้าวกล้องหอมมะลิ 10 % เป็นต้น
 
 
 
https://www.dit.go.th/region/KANCHANABURI/Knowledge_Detail?id=9 
 
 
 
                          


Powered by MakeWebEasy.com